Благотворително сдружение

Борим се за изграждане на културни и духовни ценности сред членовете на обществото,
както и за развитие и утвърждаването на културата и образованието.

НИЕ ПОМАГАМЕ

Ние помагаме за преодоляване проблемите на хората в неравностойно положение в социалната сфера.

НИЕ СЕ ГРИЖИМ

Насърчаване и популяризиране подпомагането на лицата в неравностойно положение от всички членове на обществото.

НИЕ СЕ БОРИМ

Ние се борим за преодоляване проблемите и различията на хората в неравностойно положение в културата и образованието.

НИЕ СПОДЕЛЯМЕ

Запознаваме обществото и държaвните институции с успешно приложени и работещи социални политики, инициативи и практики.

Платформа за благотворителност и социална дейност

Борим се за постигане на интеграция на членове на обществото, които са в затруднено положение, в т.ч. нетрудоспособни с ниско или никакво образование, с увреждания, пострадали при бедствия и злополуки, дискриминирани по един или друг признак, или по какъвто и да е начин, поставени в неравностойно положение.
Сметка за дарения: BG88UNCR70001522527364
BIC UNCRBGSF
УниКредит Булбанк
Свържи се са нас

Преодоляваме проблемите в културната и образователна сфера, изграждаме културни и духовни ценности сред членовете на обществото!

За нас

Благотворително сдружение "Иван Вазов" е платформа за благотворителност и социална дейност. Ние успешно помагаме на нуждаещите се, успешно се борим срещу дискриминиращите механизми в и извън обществото.
Ще продължаваме да се борим - това е нашето призвание!

Сметка за дарения: BG88UNCR70001522527364
BIC UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

Важни връзки

Дирекции "Социално подпомагане" - информация за помощи
pomosti.oneinform.com

Министерство на труда и социалната политика -
mlsp.government.bg

Агенция за социално подпомагане
asp.government.bg

Национален осигурителен институт - парични обезщетения
nssi.bg/benefits/benefits